Dissemination

2019

SoRoEs volume will appear in  Onomázein Journal, indexed in Clarivate Analytics: http://onomazein.letras.uc.cl/01_Presentacion/Overview.html

Onomazein Certificate

 

2017

Conferences

Anca-Diana Bibiri, Mihaela Mocanu,  Pragmatics values of Romanian greetings intonation, la conferința internațională at the 10th International Symposium on Politness, ‘St. John’ York University, United Kingdom, 12-14 iulie 2017.

Anca-Diana Bibiri, Mihaela Mocanu, 1989 – între memorie colectivă și uitare, la conferința internațională Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at InterdisciplinarityRevolutions – the Archeology of Change, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, Romania, 26-27 mai 2017.

Mihaela Mocanu, Anca-Diana Bibiri, Salutul în româna contemporană. O abordare sociolingvistică, la conferința internațională Limba română în lume – Convergențe europene în lingvistica și literatura română, Eötvös Loránd University (ELTE) Budapesta, Ungaria, 23-24 mai 2017.

Publications

Liviu-Andrei Scutelnicu, Anca-Diana Bibiri, Mihaela Onofrei, Mircea Hulea, A Speech to Text Transcription Approach Based on Romanian Corpus, in Brain. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, vol. 8, nr. 4, 2017.

Adrian Turculeț, Aspects de l’emploi du vocatif dans la ville Iassy, în Fonetică și dialectologie, nr. XXXVI, Editura Academiei Române, București, 2017.

Adrian Turculeț, Contribuții prozodice la descrierea și delimitarea varietăților regionale ale românei literare vorbite, în Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, tom LVII, Iași, 2017 (in print).

Adrian Turculeț, Anca –Diana Bibiri, Modelul intonaţional ardelenesc şi avatarurile sale la intelectualii ardeleni, în Lucrările celui de al XVII-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie, Editura  Scriptor-Argonaut, Cluj-Napoca, 2018 (in print).

Mihaela Mocanu, Anca-Diana Bibiri, Greetings and farewells in the contemporary Romanian language, in Journal of Politeness Research: Language, Behaviour, Culture (JPLR), 2018 (acceptat spre publicare)

Mihaela Mocanu, Le salut en Roumain. Differences de genre dans l’usage des formules de salutation, în Philologica Jassyensia, an XIV, nr 1 (27), Iași, 2018 (în evaluare).

 

2016

Workshop: Approaches to Sociolinguistics Aspects of Romanian and Spanish Intonation, ’Alexandru Ioan Cuza’ University of Iași, 21-22 October, 2016, PNII-RU-TE-2014-4-2298.

Conference

Anca-Diana Bibiri, Mihaela Mocanu, Adrian Turculeţ, The Intonation of Romanian Greetings: A Sociolinguistics Approach. ICHSS 2016: the 18th International Conference on Humanities and Social Sciences, 11-12 April, Venice, Italy;

Anca-Diana Bibiri, Cristina Bleorțu, Can We Talk about Rumañol? at Perspectives in Humanities and Social Sciences: Figures of Migration, ’Alexandru Ioan Cuza’ University of Iași, 19-20 May 2016;

Anca-Diana Bibiri, Adrian Turculeţ, Intonational Models in Romanian Literary Language, at CILFR 2016: XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Rome, Italy, 18-23 July 2016;

Anca-Diana Bibiri, Mihaela Mocanu, A Brief Approach to Sociolinguistic Aspects of Romanian Intonation at CIDS 2016: IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique, Paris-Sorbonne, France, 7-9 September 2016;

Adrian Turculeț, Modelul intonaţional ardelenesc şi avatarurile sale la intelectualii ardeleni. The XVIIth  International Symposion of Dialectology, ’Sextil Pușcariu’ Institute of Linguistic and Literary History, Romanian Academy, Cluj-Napoca, 8-9 September 2016.

Adrian Turculeț, Aspects of the Uses of the Vocatives in Iași (Aspecte ale utilizării vocativului în Iași), at international workshop Approaches to Sociolinguistics Aspects of Romanian and Spanish Intonation, ’Alexandru Ioan Cuza’ University of Iași, 21-22 October, 2016.

Cristina Bleorțu, La entonación de las mujeres en el habla de las mujeres, at international workshop Approaches to Sociolinguistics Aspects of Romanian and Spanish Intonation, ’Alexandru Ioan Cuza’ University of Iași, 21-22 October 2016.

Anca-Diana Bibiri, Mihaela Mocanu, Intonational Models of Vocatives in București și Iași (Modele intonaționale ale vocativului în Brașov și București), at international workshop Approaches to Sociolinguistics Aspects of Romanian and Spanish Intonation, ’Alexandru Ioan Cuza’ University of Iași, 21-22 October 2016.

Anca-Diana Bibiri, Liviu-Andrei Scutelnicu, Mircea Hulea, Mihaela Onofrei, A Speech to Text Transcription Approach Based on Romanian Corpus, at SMART 2016 – Scientific Methods in Academic Research and Teaching, West University of Timișoara, 17-20 November 2016.

Publications

Anca-Diana Bibiri, Mihaela Mocanu, Adrian Turculeţ, The Intonation of Romanian Greetings: A Sociolinguistics Approach, in International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 10, No. 4, 2016, p. 653-661, ISSN 2010-3778;

Anca-Diana Bibiri, Cristina Bleorțu, Can We Talk about Rumañol?, in Andreea Mironescu, Anca-Diana Bibiri et alii (eds.) Figures of Migration, ‘Alexandru Ioan Cuza’ University Publishing House, Iaşi, 2016, , p. 327-334 ISBN 978‑606‑714‑320-1;

Anca-Diana Bibiri, Liviu-Andrei Scutelnicu, Mircea Hulea, Mihaela Onofrei, A Speech to Text Transcription Approach Based on Romanian Corpus, SMART 2016 – Scientific Methods in Academic Research and Teaching,  West University of Timișoara, 17-20 November 2016 (in print).

 

2015

Conference

Anca-Diana Bibiri, Mihaela Mocanu, Liviu-Andrei Scutelnicu, Adrian Turculeţ, Instruments for Processing Acoustic Data in the Project The Contrastive Analysis of Romanian and Spanish Intonation. A Sociolinguistic Approach (SoRoEs). The 11th International Conference on Linguistic Resources and Tools for Processing the Romanian Language – ConsILR, 26-27 November 2015, Iași;

Mihaela Mocanu, Anca-Diana Bibiri, Abordări sociolingvistice în studiul intonației limbii române. The 15th International Conference of the Department of Linguistics: Comparative and Diachronic Perspectives on Romanian, Bucharest, România, 27-28 November 2015.

Anca-Diana Bibiri, Mihaela Mocanu, Ancheta sociolingvistică în studiul intonației. Aspecte metodologice. The 3rd International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue (LDMD 3), Târgu-Mureş, Romania, 3-4 December 2015.

Publications

Anca-Diana Bibiri, Mihaela Mocanu, Liviu-Andrei Scutelnicu, Adrian Turculeţ, Instruments for Processing Acoustic Data in SoRoEs Project, in Proceedings of the 11th International Conference “Linguistic resources and Tools for Processing the Romanian Language”, 26-27 November, “Alexandru Ioan Cuza” University Publishing House, Iaşi, 2015, p. 9-16, ISSN 1843-911X.